Komunikat z 10 maja 2017 roku

11 maja 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Po próbie lektury i zrozumienia ostatniego Komunikatu (Odpowiedź i apel) Naczelnego Dyrektora z dnia 8 maja 2017 r, jedyne co się nasuwa to stwierdzenie – Ręce opadają…

(więcej…)

Komunikat z 4 maja 2017 r.

5 maja 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy.

W dniu 28 kwietnia 2017r.  pracodawca opublikował treść porozumienia, które poprzedzała informacja pod tytułem Porozumienie w sprawie zmian w ZUZP. Po raz kolejny pracodawca dopuścił się manipulacji, bowiem z treści tego kompromitującego porozumienia wynikają …..

(więcej…)

Nagroda Roczna, zmiany w ZUZP

2 maja 2017 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych przekazuje w załączniku projekt Protokołu Dodatkowego nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, obowiązującego w P.P. „Porty Lotnicze”, zwracając się jednocześnie z wnioskiem o wprowadzenie go ….
(więcej…)

Komunikat Porozumienia ZZ z 24 kwietnia 2017

24 kwietnia 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy.

Ostatni Komunikat Naczelnego Dyrektora z dnia 20 kwietnia 2017 r, który ukazał się w naszym przedsiębiorstwie musiał spowodować odpowiedź organizacji związkowych prowadzących spór zbiorowy z pracodawcą. Z treści komunikatu ma jakoby wynikać, że Naczelny Dyrektor zaprasza nas do rozmów ostatniej…

(więcej…)

Komunikat – Hestia

21 kwietnia 2017 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Sopocie odbyła się rozprawa ugodowa w sprawie środków zgromadzonych … .

(więcej…)

Komunikat z 10 kwietnia 2017

13 kwietnia 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy.
Organizacje związkowe P.P. „Porty Lotnicze: prowadzące spór zbiorowy z Pracodawcą informują, że …

(więcej…)

Komunikat Porozumienia ZZ o pogotowiu strajkowym 6 kwietnia 2017

6 kwietnia 2017 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych prowadzące z pracodawcą spór zbiorowy, wszczęty pismem z dnia 3 marca 2016 roku oświadcza, że…

(więcej…)

Skarga do OIP z 14.09.2016

15 września 2016 Posted by admin

Niniejszym wnosimy skargę na działania Pracodawcy… .

(więcej…)

Pismo do ND z 6 czerwca 2016

9 czerwca 2016 Posted by admin

Działając w imieniu Porozumienia Związków Zawodowych…

Pismo do ND 06.06.2016

14 kwietnia 2016 Posted by admin


Szanowni Państwo,

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. po długotrwałej chorobie zmarł Pan Grzegorz Gruszecki,

wieloletni pracownik naszego Przedsiebiorstwa, Przewodniczący Organizacji Zakładowej nr 25 NSZZ „Solidarność’80″.

______________________________________________________________________________________