Skarga do OIP z 14.09.2016

15 września 2016 Posted by admin

Niniejszym wnosimy skargę na działania Pracodawcy… .

(więcej…)

Pismo do ND z 6 czerwca 2016

9 czerwca 2016 Posted by admin

Działając w imieniu Porozumienia Związków Zawodowych…

Pismo do ND 06.06.2016

14 kwietnia 2016 Posted by admin


Szanowni Państwo,

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. po długotrwałej chorobie zmarł Pan Grzegorz Gruszecki,

wieloletni pracownik naszego Przedsiebiorstwa, Przewodniczący Organizacji Zakładowej nr 25 NSZZ „Solidarność’80″.

______________________________________________________________________________________

Skarga do PIP z dnia 31.08.2015

18 grudnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

Pokontrolny raport PIP

15 grudnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie płacowe z 14.12.2015 r

15 grudnia 2015 Posted by admin

Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 09.04.2015

20 kwietnia 2015 Posted by admin

Protokół ze spotkania w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z dnia 13 paŹdziernika 2014 r. …

(więcej…)

Autopoprawka do projektu ustawy o komercjalizacji-informacje

16 kwietnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

 

Rada Pracownicza PPL i Organizacje Związkowe działające w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” z niepokojem….

 

 

Porozumienie kończące spory zbiorowe

1 maja 2014 Posted by admin

Porozumienie kończące spory zbiorowe zawarte w dniu 30 kwietnia 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” (PPL),reprezentowanym przez Naczelnego Dyrektora … .

(więcej…)

Ogłoszenie o referendum strajkowym z dnia 18.04.2014 r.

23 kwietnia 2014 Posted by admin

Organizacje związkowe PPL działające w Porozumieniu, dotyczącym wspólnego przeprowadzenia referendum strajkowego informują pracowników… .

(więcej…)