27 stycznia 2020 Posted by admin

KOMUNIKAT

Informujemy, że z obawy na przyszłość naszego przedsiębiorstwa i w trosce o bezpieczeństwo pracowników PPL, nasza organizacja wystąpiła z prośbą do Wiceministra Infrastruktury o spotkanie w celu zapoznania Pana Ministra z rzeczywistą sytuacją wewnątrz PPL.

W zakładce Komunikaty pełna treść dokumentu.

4 lipca 2019 Posted by admin

OdpowiedziZZ na list Prezesa 20190703.

„Drodzy Pracownicy” tak zaczyna się ostatnio opublikowany przez prezesa PPL list pod znamiennym tytułem „Związkowcy blokują podwyżki pracownikom”. Wobec zamieszczonych w nim treści nasze związki nie mogą przejść obojętnie, gdyż….

 

Cały list można przeczytać w zakładce KOMUNIKATY.

21 maja 2019 Posted by admin

W zakładce „Komunikaty” zamieszczono Komunikat o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że wypowiedzenie ZUZP z dnia 12 września 2014 r. dokonane przez Przedsiębiorstwo….

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem.

18 kwietnia 2019 Posted by admin

W zakładce KOMUNIKATY zamieszczamy pismo do Prezesa P.P. „Porty Lotnicze” z dnia 17 kwietnia 2019 r w sprawie ZUZP.

Zapraszamy do zapoznanie się z pismem.

24 stycznia 2019 Posted by admin

24 stycznia 2019 r.

W związku z licznymi pytaniami pracowników, dotyczącymi nagrody za pracę za 2018 r., organizacje związkowe wystosowały do Prezesa PPL pismo, którego treść zamieszczono w zakładce Komunikaty.

11 stycznia 2019 Posted by admin

W zakładce „Komunikaty” zamieszczono komunikat, że 9 stycznia doszło do spotkania przedstawicieli 3 Związków Zawodowych PPL, w wyniku których zapadły istotne decyzje…..

11 stycznia 2019 Posted by admin

Szanowni Państwo,
W imieniu NSZZ Solidarność 80 informuję, że prowadzony przez Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego spór zbiorowy z pracodawcą został zakończony.
W dniu dzisiejszym Przewodniczący ZZPLC Marek Żuk podpisał Porozumienie uruchamiające wypłatę nagród uznaniowych za 2018 rok.
NSZZ Solidarność 80 wykazał wiele inicjatyw, aby uruchomienie wypłaty nagród dla Pracowników stało się możliwe. Stało się to możliwe po spotkaniu przedstawicieli
trzech Związków Zawodowych, które odbyło się w dniu 9 stycznia br. Komunikat zredagowany po tym spotkaniu przesyłam Państwu w załączeniu.

Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pracownicy otrzymali nagrody za pracę za ubiegły rok. Prezes PPL w liście do Pracowników zadeklarował: „…właściwe komórki
organizacyjne w PPL otrzymały ode mnie polecenie wypłaty tych nagród niezwłocznie, po uzyskaniu Pana podpisu na Porozumieniu, ….”.

Z poważaniem,
Krzysztof Aniszewski
Przewodniczący
NSZZ Solidarność 80
w P.P. „Porty Lotnicze”

7 stycznia 2019 Posted by admin

Szanowni Państwo,
Z żalem informuję Państwa, że zapowiadane na piętek, 4 stycznia br., spotkanie Prezesa PPL ze związkami zawodowymi działającymi w PPL w sprawie projektu
Regulaminu pracy zostało odwołane. Pracodawca stwierdził, że …

Całość można przeczytać w zakładce „Komunikaty”

3 grudnia 2018 Posted by admin

Szanowni Państwo,

 
Informuję, że w dniu dzisiejszym, tuż przed godziną 16, Prezes P.P. „Porty Lotnicze” Pan Mariusz Szpikowski przesłał do naszej Organizacji pismo, w którym wypowiedział z dniem 30 listopada 2018 r. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.  Okres wypowiedzenia ZUZP wynosi 6 miesięcy. Jednocześnie Pracodawca zapowiedział, że do 15 kwietnia 2019 r. zakończy się ostatecznie proces wartościowania stanowisk pracy i do tego dnia przedstawi nowy system wynagradzania.
 

Z poważaniem,
 
Krzysztof Aniszewski

22 listopada 2018 Posted by admin

Zapraszamy do zapoznania się z pismem skierowanym do Prezesa P.P. „Porty Lotnicze” z wnioskiem o niezwłoczne uruchomienie i wypłatę pracownikom nagrody za pracę wynikającej z art. 18 ZUZP i ujętą w tegorocznym budżecie PPL.

Pismo zamieszczone jest w zakładce Komunikaty.