Komunikat z 14 sierpnia 2017 r.

17 sierpnia 2017 Posted by admin

Informujemy uprzejmie, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli naszych związków zawodowych z pracodawcą, przedmiotem którego …. .

(więcej…)

List Porozumienia ZZ do Pracowników

2 sierpnia 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy.

W nawiązaniu do listu Naczelnego Dyrektora z dnia 24 lipca 2017 roku skierowanego do pracowników naszego przedsiębiorstwa, w którym pracodawca posunął się do jawnego…..

(więcej…)

Komunikat z 19 lipca 2017r.

20 lipca 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy.
Informujemy, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy na Kancelarię PPL pismo do pozostałych trzech organizacji związkowych….

(więcej…)

Komunikat + Projekt Ustawy

11 lipca 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Koledzy i Koleżanki

Informujemy, że w dniu wczorajszym t.j. 6 lipca 2017 r w Sejmie RP rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym Porty Lotnicze.

O tym fakcie, organizacje związkowe Porozumienia oraz przedstawiciele Rady Pracowniczej PPL dowiedziały się dopiero po wczorajszym posiedzeniu Komisji Sejmowej i to tylko za sprawą uprzejmości….

(cały materiał załączono w zakładce komunikaty)

(więcej…)

Komunikat z 26 Maja 2017r

29 maja 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny uwzględnił zażalenie Związków Zawodowych działających w Porozumieniu na postanowienie Prokuratury o umorzeniu postępowania karnego, dotyczącego utrudniania….

(więcej…)

Komunikat z 10 maja 2017 roku

11 maja 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Po próbie lektury i zrozumienia ostatniego Komunikatu (Odpowiedź i apel) Naczelnego Dyrektora z dnia 8 maja 2017 r, jedyne co się nasuwa to stwierdzenie – Ręce opadają…

(więcej…)

Komunikat z 4 maja 2017 r.

5 maja 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy.

W dniu 28 kwietnia 2017r.  pracodawca opublikował treść porozumienia, które poprzedzała informacja pod tytułem Porozumienie w sprawie zmian w ZUZP. Po raz kolejny pracodawca dopuścił się manipulacji, bowiem z treści tego kompromitującego porozumienia wynikają …..

(więcej…)

Nagroda Roczna, zmiany w ZUZP

2 maja 2017 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych przekazuje w załączniku projekt Protokołu Dodatkowego nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, obowiązującego w P.P. „Porty Lotnicze”, zwracając się jednocześnie z wnioskiem o wprowadzenie go ….
(więcej…)

Komunikat Porozumienia ZZ z 24 kwietnia 2017

24 kwietnia 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy.

Ostatni Komunikat Naczelnego Dyrektora z dnia 20 kwietnia 2017 r, który ukazał się w naszym przedsiębiorstwie musiał spowodować odpowiedź organizacji związkowych prowadzących spór zbiorowy z pracodawcą. Z treści komunikatu ma jakoby wynikać, że Naczelny Dyrektor zaprasza nas do rozmów ostatniej…

(więcej…)

Komunikat – Hestia

21 kwietnia 2017 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Sopocie odbyła się rozprawa ugodowa w sprawie środków zgromadzonych … .

(więcej…)