Skarga do PIP z dnia 31.08.2015

18 grudnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

Pokontrolny raport PIP

15 grudnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie płacowe z 14.12.2015 r

15 grudnia 2015 Posted by admin

Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 09.04.2015

20 kwietnia 2015 Posted by admin

Protokół ze spotkania w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z dnia 13 paŹdziernika 2014 r. …

(więcej…)

Autopoprawka do projektu ustawy o komercjalizacji-informacje

16 kwietnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

 

Rada Pracownicza PPL i Organizacje Związkowe działające w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” z niepokojem….

 

 

Porozumienie kończące spory zbiorowe

1 maja 2014 Posted by admin

Porozumienie kończące spory zbiorowe zawarte w dniu 30 kwietnia 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” (PPL),reprezentowanym przez Naczelnego Dyrektora … .

(więcej…)

Ogłoszenie o referendum strajkowym z dnia 18.04.2014 r.

23 kwietnia 2014 Posted by admin

Organizacje związkowe PPL działające w Porozumieniu, dotyczącym wspólnego przeprowadzenia referendum strajkowego informują pracowników… .

(więcej…)

Wniosek do Komisji Europejskiej – pomoc państwa – Polska – pomoc restrukturyzacyjna dla PLL LOT S.A.

8 kwietnia 2014 Posted by admin

Jako zainteresowana strona zgłaszamy następujące uwagi na temat pomocy na restrukturyzację dla Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

w naszej opinii  pomoc naruszy zasadę. …

(więcej…)

Skarga do Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2013 r.

8 kwietnia 2014 Posted by admin

Formularz służący do przekładania skarg dotyczących domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa…

(więcej…)

Komunikat Organizacji Zakładowej nr 25 NSZZ „Solidarność”-80 z dnia 02.04.2014 r.

2 kwietnia 2014 Posted by admin

Koleżanki i Koledzy!

Nie dajcie się zwieść deklaracjom dyrektora Kaczmarzyka!

Jeżeli wszystko ma zostać na dotychczasowych zasadach to, po co pan dyrektor … .

(więcej…)