29 sierpnia 2018 Posted by admin

Zapraszamy

do zapoznania się z pismem naszej Organizacji Zakładowej nr 25 do Prezesa P. P. „Porty Lotnicze” z dnia27.08.2018 r.

 

Pismo zamieszczone jest w zakładce „Komunikaty”

23 sierpnia 2018 Posted by admin

Komunikat z 22 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu NSZZ Solidarność 80 OZ nr 25 w P. P. „Porty Lotnicze” informuje, że w wyniku skargi organizacji związkowych działających w porozumieniu złożonej do Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor pracy przeprowadził…..

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem zamieszczonym w zakładce Komunikaty.

12 lipca 2018 Posted by admin

12 lipca 2018 roku Porozumienie Związków Zawodowych PPL zwróciło się do pracodawcy z wnioskiem o pilne uruchomienie dla pracowników nagród za pracę wynikających  z ZUZP i zapisanych w budżecie na rok 2018.

Pismo można przeczytać w zakładce Komunikaty.

25 maja 2018 Posted by admin

Komunikat Porozumienia Związków Zawodowych z 25.05.2018

Szanowni Pracownicy,
Koleżanki i Koledzy.

W osłupieniu wprawiła nas treść Komunikatu Prezesa PPL z dnia 24 maja 2018 roku.
W związku z tym należy przypomnieć kilka faktów.

Dalszy ciąg komunikatu można przeczytać w zakładce Komunikaty

 

29 marca 2018 Posted by admin

21 lutego 2018 Posted by admin

Szanowni Państwo,

 
Informuję, że od chwili obecnej siedziba NSZZ Solidarność 80 OZ nr 25 w P.P. „Porty Lotnicze” mieści się w Sonacie, w pokoju nr 306  – III piętro.
Nr telefonów stacjonarnych do siedziby: 650 10 97 i 650 10 99.
Telefon komórkowy 603 958 019 nie funkcjonuje.
Jeszcze jesteśmy w trakcie przeprowadzki, więc za ewentualne kłopoty wynikające z tego  faktu przepraszam.

W sprawach pilnych proszę się kontaktować z Panem Janem Koniorem (tel pryw.) 693 023 625 lub ze mną tel  607 036 412.
 
Z poważaniem,
 
Krzysztof Aniszewski
Przewodniczący
NSZZ Solidarność 80
Oz nr 25 w P.P. „Porty Lotnicze”

20 lutego 2018 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu dzisiejszym Organizacje Związkowe działające w P.P „Porty Lotnicze” zwróciły się do Prezesa PPL o spotkanie w następujących sprawach:
• ZUZP – w zakresie już zaakceptowanych przez wszystkie Strony zmian Układu,
• wzrost wynagrodzeń w P.P „Porty Lotnicze” w 2018 roku,
• sprawy bieżące.

Skan pisma do Prezesa P.P „Porty Lotnicze” w zakładce „Komunikaty”.

Z poważaniem,
Krzysztof Aniszewski

24 stycznia 2018 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2018 r. złożyliśmy na sekretariat Prezesa PPL podpisane przez blisko 300 pracowników PPL wnioski o zorganizowanie wyborów do

Rady Pracowników…..

dalszy ciąg w zakładce komunikaty

28 listopada 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

 W zakładce „Komunikaty” dzisiejsze wystąpienie czterech organizacji związkowych, skierowane do pracodawcy w sprawie nagrody uznaniowej za rok 2017.
Jednocześnie zachęcam wszystkich pracowników do uważnego i pełnego odsłuchania dostępnego w Intranecie nagrania ze spotkania związków zawodowych z pracodawcą,
dotyczącego podwyższenia nagrody uznaniowej dla pracowników za rok 2017, które odbyło w dniu 24 listopada br. Z przebiegu spotkania wynika jednoznacznie, że
pracodawca wraz z pozostałymi trzema związkami ma wspólnie wypracowane stanowisko z warunkami, od których zrealizowania uzależniają wypłatę nagrody uznaniowej.
Nasze cztery organizacje związkowe nie stawiają żadnych warunków uzależniających wypłatę nagrody uznaniowej.

 Z poważaniem,

 Krzysztof Aniszewski

22 listopada 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w wyniku jednodniowego głosowania na przedstawiciela pracowników do pierwszej Rady Nadzorczej PPL, w którym udział wzięło 652
pracowników PPL, wybory wygrał nasz kandydat  Pan Waldemar Domanowski, który uzyskał 426 głosów.
Jego kontrkandydatka uzyskała dwukrotnie mniej głosów – 215.
Do wyborów zgłoszono dwie kandydatury.
Osobę Pana Waldemara Domanowskiego – zgłosił ZZ Pracowników PL W-wa Okęcie, z poparciem pozostałych trzech związków Naszego Porozumienia ZZ.
Panią Sylwię Brauner – zgłosił NSZZ Solidarność Pana M. Góreckiego, popierany przez dwa pozostałe Związki z nim współpracujące.

W imieniu NSZZ Solidarność 80 oraz naszego Porozumienia Związkowego bardzo dziękuję za pozytywną odpowiedź na nasz apel o wzięcie udziału w głosowaniu.

Pomimo skandalicznego pośpiechu narzuconego przez pracodawcę, potrafiliśmy po raz kolejny zdecydowanie wspólnie wygrać.

Z poważaniem,

Krzysztof Aniszewski