14 kwietnia 2016 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. po długotrwałej chorobie zmarł Pan Grzegorz Gruszecki,

wieloletni pracownik naszego Przedsiebiorstwa, Przewodniczący Organizacji Zakładowej nr 25 NSZZ „Solidarność’80″.

 Łącząc się w bólu z Rodziną Zmarłego żegnamy naszego Przyjaciela i Kolegę.

Pogrzeb Pana Grzegorza Gruszeckiego odbędzie się w poniedziałek, 18 kwietnia o godzinie 12:30

w Kaplicy przy kościele św. Ignacego Loyoli przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie.
Dla osób, które pragną uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej będzie zapewniony transport.
Autokar będzie podstawiony pod Sonatą o godz 10:45, o godz 11:00 odjedzie na
Dworzec Autokarowy przy Terminalu, o godzinie 11:15 przejazd na Wólkę.
Po ceremonii pogrzebowej będzie zapewniony powrót.

Skarga do PIP z dnia 31.08.2015

18 grudnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

Pokontrolny raport PIP

15 grudnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie płacowe z 14.12.2015 r

15 grudnia 2015 Posted by admin

Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 09.04.2015

20 kwietnia 2015 Posted by admin

Protokół ze spotkania w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy dla Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z dnia 13 paŹdziernika 2014 r. …

(więcej…)

Autopoprawka do projektu ustawy o komercjalizacji-informacje

16 kwietnia 2015 Posted by admin

 

 

 

 

 

Rada Pracownicza PPL i Organizacje Związkowe działające w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” z niepokojem….

 

 

Porozumienie kończące spory zbiorowe

1 maja 2014 Posted by admin

Porozumienie kończące spory zbiorowe zawarte w dniu 30 kwietnia 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” (PPL),reprezentowanym przez Naczelnego Dyrektora … .

(więcej…)

Ogłoszenie o referendum strajkowym z dnia 18.04.2014 r.

23 kwietnia 2014 Posted by admin

Organizacje związkowe PPL działające w Porozumieniu, dotyczącym wspólnego przeprowadzenia referendum strajkowego informują pracowników… .

(więcej…)

Wniosek do Komisji Europejskiej – pomoc państwa – Polska – pomoc restrukturyzacyjna dla PLL LOT S.A.

8 kwietnia 2014 Posted by admin

Jako zainteresowana strona zgłaszamy następujące uwagi na temat pomocy na restrukturyzację dla Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

w naszej opinii  pomoc naruszy zasadę. …

(więcej…)

Skarga do Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2013 r.

8 kwietnia 2014 Posted by admin

Formularz służący do przekładania skarg dotyczących domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa…

(więcej…)