Archive for: 𔃷 marca 2018’

7 marca 2018 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Z uwagi na rozpowszechnianie wśród pracowników Zespołu Utrzymania informacji, że do tej pory nie został zmieniony w ZUZP zapis dotyczący zmniejszenia wymagań kwalifikacyjnych (wykształcenia ze średniego na minimum zasadnicze) dla stanowisk:
• stażysta-operator ds maszyn,urządzeń i sprzętu lotniskowego
• młodszy operator ds maszyn,urządzeń i sprzętu lotniskowego
informuję, że jest to kłamstwo.

W dniu 27 lutego 2017 roku pracodawca i wszystkie związki zawodowe podpisały się pod zmianą w ZUZP, polegającą między innymi na zmniejszeniu wymagań kwalifikacyjnych dla ww. wymienionych stanowisk. Protokół Dodatkowy nr 1 do ZUZP z tą zimną został zarejestrowany przez PIP w dniu 14 kwietnia 2017 r.
W związku z powyższym pojawia się pytanie, kto i w jakim celu rozpowszechnia te kłamstwa?
Czy ma to związek z wystąpieniem wszystkich związków zawodowych do pracodawcy o podpisanie Protokołu Dodatkowego nr 2 do ZUZP, co pozwoliłoby na wypłatę np. nagrody rocznej dla każdego uprawnionego pracownika w wysokości średnio około 2000 PLN większej niż dotychczas.
Skan dokumentu (Protokół nr 1 do ZUZP luty 2017) potwierdzającego zmianę w ZUZP i fakt rejestracji zmiany w PIP zamieszczony jest  w zakładce KOMUNIKATY.
Z poważaniem,

Krzysztof Aniszewski
Przewodniczący
OZ nr 25 NSZZ Solidarność 80
w P.P. „Porty Lotnicze”