Archive for: ‘Styczeń 2019’

24 stycznia 2019 Posted by admin

24 stycznia 2019 r.

W związku z licznymi pytaniami pracowników, dotyczącymi nagrody za pracę za 2018 r., organizacje związkowe wystosowały do Prezesa PPL pismo, którego treść zamieszczono w zakładce Komunikaty.

11 stycznia 2019 Posted by admin

W zakładce „Komunikaty” zamieszczono komunikat, że 9 stycznia doszło do spotkania przedstawicieli 3 Związków Zawodowych PPL, w wyniku których zapadły istotne decyzje…..

11 stycznia 2019 Posted by admin

Szanowni Państwo,
W imieniu NSZZ Solidarność 80 informuję, że prowadzony przez Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego spór zbiorowy z pracodawcą został zakończony.
W dniu dzisiejszym Przewodniczący ZZPLC Marek Żuk podpisał Porozumienie uruchamiające wypłatę nagród uznaniowych za 2018 rok.
NSZZ Solidarność 80 wykazał wiele inicjatyw, aby uruchomienie wypłaty nagród dla Pracowników stało się możliwe. Stało się to możliwe po spotkaniu przedstawicieli
trzech Związków Zawodowych, które odbyło się w dniu 9 stycznia br. Komunikat zredagowany po tym spotkaniu przesyłam Państwu w załączeniu.

Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pracownicy otrzymali nagrody za pracę za ubiegły rok. Prezes PPL w liście do Pracowników zadeklarował: „…właściwe komórki
organizacyjne w PPL otrzymały ode mnie polecenie wypłaty tych nagród niezwłocznie, po uzyskaniu Pana podpisu na Porozumieniu, ….”.

Z poważaniem,
Krzysztof Aniszewski
Przewodniczący
NSZZ Solidarność 80
w P.P. „Porty Lotnicze”

7 stycznia 2019 Posted by admin

Szanowni Państwo,
Z żalem informuję Państwa, że zapowiadane na piętek, 4 stycznia br., spotkanie Prezesa PPL ze związkami zawodowymi działającymi w PPL w sprawie projektu
Regulaminu pracy zostało odwołane. Pracodawca stwierdził, że …

Całość można przeczytać w zakładce „Komunikaty”