Archive for: ‘Maj 2019’

21 maja 2019 Posted by admin

W zakładce „Komunikaty” zamieszczono Komunikat o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że wypowiedzenie ZUZP z dnia 12 września 2014 r. dokonane przez Przedsiębiorstwo….

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem.