Komunikat z 26 Maja 2017r

29 maja 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny uwzględnił zażalenie Związków Zawodowych działających w Porozumieniu na postanowienie Prokuratury o umorzeniu postępowania karnego, dotyczącego utrudniania….