Komunikat z wyborów

Komunikat Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów