> Kontakt

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ 80

Region Mazowiecki

Komisja Zakładowa nr 25

w P.P. „Porty Lotnicze”

ul. Żwirki i Wigury 1; 00-906 Warszawa

tel: (22) 650-10-99, (22) 650-10-97

e-mail: solidarnosc8Oportlotniczywawa@solidarnosc.nazwa.pl

Agnieszka Gruszko, Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Portów Lotniczych