Ogłoszenie wyników z wyborów SIP

Ogłoszenie wyników z wyborów SIP z dnia 11 paŹdziernika 2013