20 lutego 2018 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu dzisiejszym Organizacje Związkowe działające w P.P „Porty Lotnicze” zwróciły się do Prezesa PPL o spotkanie w następujących sprawach:
• ZUZP – w zakresie już zaakceptowanych przez wszystkie Strony zmian Układu,
• wzrost wynagrodzeń w P.P „Porty Lotnicze” w 2018 roku,
• sprawy bieżące.

Skan pisma do Prezesa P.P „Porty Lotnicze” w zakładce „Komunikaty”.

Z poważaniem,
Krzysztof Aniszewski

24 stycznia 2018 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2018 r. złożyliśmy na sekretariat Prezesa PPL podpisane przez blisko 300 pracowników PPL wnioski o zorganizowanie wyborów do

Rady Pracowników…..

dalszy ciąg w zakładce komunikaty

28 listopada 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

 W zakładce „Komunikaty” dzisiejsze wystąpienie czterech organizacji związkowych, skierowane do pracodawcy w sprawie nagrody uznaniowej za rok 2017.
Jednocześnie zachęcam wszystkich pracowników do uważnego i pełnego odsłuchania dostępnego w Intranecie nagrania ze spotkania związków zawodowych z pracodawcą,
dotyczącego podwyższenia nagrody uznaniowej dla pracowników za rok 2017, które odbyło w dniu 24 listopada br. Z przebiegu spotkania wynika jednoznacznie, że
pracodawca wraz z pozostałymi trzema związkami ma wspólnie wypracowane stanowisko z warunkami, od których zrealizowania uzależniają wypłatę nagrody uznaniowej.
Nasze cztery organizacje związkowe nie stawiają żadnych warunków uzależniających wypłatę nagrody uznaniowej.

 Z poważaniem,

 Krzysztof Aniszewski

22 listopada 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w wyniku jednodniowego głosowania na przedstawiciela pracowników do pierwszej Rady Nadzorczej PPL, w którym udział wzięło 652
pracowników PPL, wybory wygrał nasz kandydat  Pan Waldemar Domanowski, który uzyskał 426 głosów.
Jego kontrkandydatka uzyskała dwukrotnie mniej głosów – 215.
Do wyborów zgłoszono dwie kandydatury.
Osobę Pana Waldemara Domanowskiego – zgłosił ZZ Pracowników PL W-wa Okęcie, z poparciem pozostałych trzech związków Naszego Porozumienia ZZ.
Panią Sylwię Brauner – zgłosił NSZZ Solidarność Pana M. Góreckiego, popierany przez dwa pozostałe Związki z nim współpracujące.

W imieniu NSZZ Solidarność 80 oraz naszego Porozumienia Związkowego bardzo dziękuję za pozytywną odpowiedź na nasz apel o wzięcie udziału w głosowaniu.

Pomimo skandalicznego pośpiechu narzuconego przez pracodawcę, potrafiliśmy po raz kolejny zdecydowanie wspólnie wygrać.

Z poważaniem,

Krzysztof Aniszewski

22 listopada 2017 Posted by admin

Komunikat Porozumienia Związków zawodowych z 22 listopada 2017.

„Szanowny Panie

W odpowiedzi na pismo Pełnomocnika ds. Związków Zawodowych Pana Krzysztofa ….”

całość można przeczytać  w zakładce „Komunikaty”

17 listopada 2017 Posted by admin

Komunikat w sprawie Rady Nadzorczej z 16.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w imieniu Porozumienia naszych czterech Organizacji Związkowych,
ZZ Pracowników PL Warszawa Okęcie zgłosił Pana…

dalszy ciąg komunikatu w zakładce „Komunikaty”

31 października 2017 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W zakładce Komunikaty zamieszczony został Komunikat z 30 października 2017 r., w którym zamieszczamy wystąpienie czterech organizacji związkowych działających w P.P. „Porty Lotnicze do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka oraz ostatnią Uchwałę Rady Pracowniczej z dnia 25 października 2017 r. …

Komunikat z 20 października

31 października 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

Informujemy, że w dniu 19 października 2017 r. na zaproszenie Wiceministra Pana Marka Chodkiewicza, w budynku Ministerstwa…

(więcej…)

Komunikat z 19-10-2017

19 października 2017 Posted by admin

Porozumienie Związków Zawodowych

Komunikat

Szanowni Państwo,Koleżanki i Koledzy

Treść Komunikatu pracodawcy, nieprzypadkowo zamieszczonego przed naszym spotkaniem z Panem Ministrem jest aktem desperacji i zakrawa na czystą hipokryzję.

 

Treść całego Komunikatu możesz przeczytać w zakładce Komunikaty.

 

Komunikat z 11.10.2017

12 października 2017 Posted by admin

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, z inicjatywy naszych organizacji pod budynkiem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa została przeprowadzona…

(więcej…)