Polski Holding Lotniczy

Komunikat oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej w sprawie powołania Polskiego Holdingu Lotniczego z dnia 11.02,2014 r.

SKARGA na bezczynność Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 grudnia 2013 r.

odpowiedź Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez Ministra z 09.10.2013

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Ministerstwo Skarbu Państwa z dnia 29.10.2013

 

Pismo Porozumienia Związków Zawodowych i Rady Pracowniczej PPL do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.10.2013

 

Wniosek Krajowego Sekretariatu Portów Lotniczych NSZZ „Solidarność 80″  o udostępnienie informacji publicznej przez Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 września 2013

Wniosek Krajowego Sekretariatu Portów Lotniczych NSZZ „Solidarność 80″  o udostępnienie informacji publicznej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013