Przewodniczący Kół NSZZ „Solidarność`80″ w P.P.”Porty Lotnicze”

Koło Nr 1
-
Koło Nr 2
- Krzysztof Antoniewicz
Koło Nr 3
- Grzegorz Bąk 
Koło Nr 4
- Paweł Chmielewski 
Koło Nr 5
- Dariusz Gruszecki 
Koło Nr 6
Andrzej Krawczak
Koło Nr 7
- Krzysztof Kucharski
- Dariusz Włodarczyk
Koło Nr 8
Paweł Niedziółka 
Koło Nr 9
Piotr Ossoliński 
Koło Nr 10
- Andrzej Paziewski 
 - Jarosław Walicki
Koło Nr 11
- Dorota Woźniak 
Koło Nr 12
- Ireneusz Kaźmierczak 
Koło Nr 13
nie wybrano Przewodniczącego koła,
Opiekunem Koła jest Sekretarz KZ 
Koło Nr 14
Maciej Iwański