Strategia PPL i Plan Generalny

Pismo ND w sprawie strategii PPL i Planu Generalnego Lotniska Chopina.

Szanowni Państwo,

Aby osiągnąć cele strategiczne, potrzebna jest determinacja i elastyczność…

OdpowiedŹ  NSZZ Solidarność 80 na pismo ND w sprawie strategii PPL i Planu Generalnego